Administratief

Administratief

Voor het sluiten van een opdracht met R.T. Noordzij nautische dienstverlening wordt gebruik
gemaakt van een opdrachtbevestiging
Op de bedrijfsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden
van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel. Deze behoren bij de
opdrachtbevestiging en worden gezamenlijk gestuurd naar de opdrachtgever.

De juistheid en geldigheid van betreffende patenten en certificaten zijn gewaarborgd.

Op alle diensten van R.T. Noordzij nautische dienstverlening is de AVG van toepassing,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.